Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

37091 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
11 februari 2011 - 29 maart 2011
Bestrijding van antisemitische uitingen
Ahmed Marcouch (PvdA), Martijn van Dam (PvdA)
11 februari 2011 - 9 maart 2011
Spoorwegincidenten in de gemeente De Bilt
Maarten Haverkamp (CDA)
11 februari 2011 - 10 maart 2011
De aansluiting van de Westerbaan in gemeente Katwijk
Helma Lodders (VVD)
11 februari 2011 - 4 maart 2011
Het bericht 'De totale oorlog tegen de elite van 't volk'
Tofik Dibi (GL)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
11 februari 2011 - 5 april 2011
Bedreigingen door jagers
Marianne Thieme (PvdD)
11 februari 2011 - 10 maart 2011
Voortdurende dolfijnenslachtingen
Esther Ouwehand (PvdD)
11 februari 2011 - 10 maart 2011
De hoogte van verkeersboetes in relatie tot andere boetes
Kees van der Staaij (SGP)
11 februari 2011
De vervalsing van jachtdiploma's
Marianne Thieme (PvdD)
11 februari 2011 - 23 februari 2011
De telefoontaps in de zaak Baybasin
Jeroen Recourt (PvdA)
11 februari 2011 - 22 maart 2011
Een geheim plan voor huizen in de natuur
Lutz Jacobi (PvdA)
11 februari 2011 - 10 maart 2011
De gebrekkige aansluiting tussen MBO-opleidingen en het werken in de haven
Mariëtte Hamer (PvdA), Metin Çelik (PvdA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
11 februari 2011 - 10 maart 2011
Het bericht dat de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) twijfelt aan de bezorgkwaliteit van TNT en dat TNT weigert openheid van cijfers te geven
Sharon Gesthuizen (GL)
11 februari 2011 - 7 maart 2011
Eventuele prijsverhoging naar aanleiding van surfgedrag op internet
Sharon Gesthuizen (GL)
Fred Teeven (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
10 februari 2011 - 10 maart 2011
Mogelijke onregelmatigheden bij de tenders van de transportdienst DVVO in Zeist
Angelien Eijsink (PvdA)
10 februari 2011 - 16 maart 2011
Een proef met spreekrecht in aparte strafmaatzittingen
Fred Teeven (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
10 februari 2011 - 23 maart 2011
Het bericht dat thuisonderwijs een grote vlucht dreigt te nemen door kledingvoorschriften in het reguliere onderwijs
Metin Çelik (PvdA)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
10 februari 2011 - 4 maart 2011
De mogelijkheid om de woonplaats van de moeder als geboorteplaats te kiezen
Lutz Jacobi (PvdA), Pierre Heijnen (PvdA)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
10 februari 2011 - 23 maart 2011
De wens van bijna 100 ouders na de zomer over te gaan op islamitisch thuisonderwijs in Amsterdam
Harm Beertema (PVV), Geert Wilders (PVV), Joram van Klaveren (PVV)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
10 februari 2011
Het plaatsen van acht gedetineerden op een cel en de onrust in de penitentiaire inrichting Tilburg
Sharon Gesthuizen (GL)
10 februari 2011 - 2 maart 2011
Tekort aan studenten bij maritiem-technische opleidingen
Tanja Jadnanansing (PvdA), Pauline Smeets (PvdA)
Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)