Kamervraag 2011Z24073

Het bericht dat tientallen vrouwen vanuit Nederland in Marokko zijn achtergelaten

Ingediend 24 november 2011
Indiener Sadet Karabulut (SP)
Onderwerpen criminaliteit migratie en integratie openbare orde en veiligheid organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z24073.html
1. http://www.parool.nl/parool/nl/225/BUITENLAND/article/detail/3042019/2011/11/19/Veel-vrouwen-gedumpt-in-Marokko.dhtml
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht «Veel vrouwen gedumpt in Marokko»?1 Bent u bekend met het gegeven dat naast de tenminste tachtig vrouwen die jaarlijks vanuit Nederland tegen hun zin en onder valse voorwendselen zonder papieren worden achtergelaten in Marokko, ook zeker honderd kinderen het slachtoffer hiervan zijn?
 • Vraag 2
  Is het aannemelijk dat deze cijfers slechts het topje van de ijsberg zijn en dat het werkelijke probleem groter is omdat niet iedereen die dit overkomt zich meldt? Heeft u enig idee van de ware omvang van dit probleem? Bent u bereid hier nader onderzoek naar te laten verrichten?
 • Vraag 3
  Is het waar dat slachtoffers van gedwongen achterlating in Marokko niets hoeven te verwachten van de autoriteiten en dat de politie hier niets tegen doet? Welke mogelijkheden heeft Nederland hier iets tegen te ondernemen?
 • Vraag 4
  Op welke wijze biedt Nederland deze achtergelaten vrouwen en hun kinderen hulp en ondersteuning? Kan de Nederlandse ambassade in Marokko hierin iets betekenen?
 • Vraag 5
  Hoe verloopt de samenwerking met Marokko op dit gebied?
 • Vraag 6
  Welke maatregelen gaat u nemen om dit soort praktijken te voorkomen? Wat gaat u doe om er zoveel mogelijk voor te zorgen dat de daders hun straf niet ontlopen en dat de slachtoffers, zowel de vrouwen als de kinderen, worden beschermd en ondersteuning wordt geboden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z24073
Volledige titel: Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Buitenlandse Zaken over het bericht dat tientallen vrouwen vanuit Nederland in Marokko zijn achtergelaten (ingezonden 24 november 2011).