Kamervraag 2011Z23463

Een vergoeding van secundaire geslachtskenmerken voor transgenderoperaties

Ingediend 18 november 2011
Beantwoord 20 december 2011 (na 32 dagen)
Indieners Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD), Pia Dijkstra (D66)
Beantwoord door Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
Onderwerpen ziekten en behandelingen zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z23463.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-965.html
 • Vraag 1
  Bent u ervan op de hoogte dat 19 november a.s. de «Transgender Gedenkdag» wordt gehouden, waarbij (wereldwijd) transgenders worden herdacht die het slachtoffer zijn geweest van «hate-crimes»?

  Ja.

 • Vraag 2
  Hoe besteedt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op deze dag aandacht aan de medische en psychisch-sociale zorg voor transgenders in geslachtsaanpassende behandeling?

  Ik ben op ambtelijk niveau vertegenwoordigd bij de herdenking en namens mij is het belang van respect voor diversiteit benadrukt.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat de secundaire geslachtskenmerken een essentieel onderdeel zijn van de geslachtsaanpassende behandeling van transgenders?

  Voor het maatschappelijk en psychisch functioneren is het van essentieel belang dat transgenders in hun nieuwe identiteit door anderen geaccepteerd worden. Ik ben me er ook van bewust dat dan het uiterlijk en in dit geval de secundaire geslachtskenmerken voor transgenders een belangrijk onderdeel zijn van de geslachtsaanpassing.
  In het kader van de Zorgverzekeringswet heeft het kabinet meermaals gesproken over de eventuele vergoedingsmogelijkheden. Het kabinet ziet op dit moment echter geen ruimte om de aanspraken ingevolge de Zorgverzekeringswet op dit punt uit te breiden of anderszins hiervoor financiering ter beschikking te stellen.

 • Vraag 4
  Hoe verhoudt zich het antwoord op vraag 3 tot de aangehouden motie van het lid Van der Ham c.s.1 inzake het opnemen van een vergoeding voor secundaire geslachtskenmerken?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Bent u bereid om nogmaals te onderzoeken of er financieringsmogelijkheden zijn voor geslachtsaanpassende behandelingen?

  Zie het antwoord op vraag 3 en 4.

 • Vraag 6
  Kunt u deze vragen beantwoorden voor de dag van de Transgenders?

  Nee, vanwege de noodzaak tot interdepartementale afstemming was dit niet mogelijk.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z23463
Volledige titel: Vragen van de leden Dijkstra (D66) en Hennis-Plasschaert (VVD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over een vergoeding van secundaire geslachtskenmerken voor transgenderoperaties (ingezonden 18 november 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-965
Volledige titel: Vragen van de leden Dijkstra (D66) en Hennis-Plasschaert (VVD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over een vergoeding van secundaire geslachtskenmerken voor transgenderoperaties (ingezonden 18 november 2011).