Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

37091 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
14 februari 2011 - 26 april 2011
De onbevaarbaarheid van de Indische oceaan
Raymond Knops (CDA)
14 februari 2011 - 11 maart 2011
Het bericht "Iran: Christians imprisoned wothout charge"
Joël Voordewind (CU), Harry van Bommel , Kees van der Staaij (SGP), Wim Kortenoeven (PVV)
14 februari 2011 - 1 april 2011
Het feit dat apothekers in Noordwijk weigeren een patiënt van medicijnen te voorzien
Karen Gerbrands (PVV)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
14 februari 2011 - 4 maart 2011
De rechten die deelnemers kunnen ontlenen aan hun Uniform Pensioenoverzicht (UPO)
Roos Vermeij (PvdA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
14 februari 2011 - 10 maart 2011
De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in de zaak Spijkers
Jasper van Dijk , Angelien Eijsink (PvdA)
14 februari 2011 - 19 april 2011
Uitspraken van de minister voor Immigratie en Asiel in de media over de zaak van Sahar Hbrahimgel
Gerard Schouw (D66), Hans Spekman (PvdA), Marianne Thieme (PvdD), Tofik Dibi (GL), Joël Voordewind (CU)
14 februari 2011 - 3 maart 2011
Het bericht dat de ophokuren voor scholieren in het voortgezet onderwijs nog steeds bestaan
Manja Smits
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
14 februari 2011 - 3 maart 2011
De vertrouwenscrisis tussen de ondernemingsraad en bestuur bij Thuiszorg Groningen, en de sponsoring door deze organisatie van FC Groningen
Fleur Agema (PVV)
14 februari 2011 - 7 maart 2011
Bezuinigingen bij het Rijk
Pierre Heijnen (PvdA)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
14 februari 2011 - 11 april 2011
De afwikkeling van de woekerpolisaffaire
Ronald Plasterk (PvdA)
Jan Kees de Jager (minister financiën) (CDA)
14 februari 2011 - 17 maart 2011
Wanpraktijken bij het verlengen van hypotheken
Paulus Jansen , Ewout Irrgang
Jan Kees de Jager (minister financiën) (CDA)
14 februari 2011 - 8 april 2011
Het diversiteitsbeleid en multiculturalisme bij Defensie
Marcial Hernandez (PVV)
14 februari 2011
Het project 'Schoolwacht'
Ger Koopmans (CDA), Jack Biskop (CDA)
14 februari 2011
Het bericht dat tweeduizend medewerkers van de Dienst Uitvoering Onderwijs in Groningen een cursus krijgen aangeboden om te leren omgaan en angst voor liften
Harm Beertema (PVV), Léon de Jong (PVV)
14 februari 2011 - 10 maart 2011
Het ontbreken van de Friese taal en cultuur in de adviesaanvraag voor cultuurbeleid
Jetta Klijnsma (PvdA), Lutz Jacobi (PvdA)
Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
14 februari 2011 - 6 april 2011
De positie van homoseksuele asielzoekers
Hans Spekman (PvdA), Ahmed Marcouch (PvdA)
11 februari 2011 - 17 maart 2011
Het bericht dat vakantieparken kosten verzwijgen
Jhim van Bemmel (PVV)
Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)
11 februari 2011 - 8 maart 2011
De onafhankelijke benoeming van de voorzitter van de Onderzoeksraad
Gerard Schouw (D66)
11 februari 2011 - 8 maart 2011
Euroterminal Coevorden
Maarten Haverkamp (CDA)
11 februari 2011 - 10 maart 2011
Het artikel "Aso's isoleren in Tuigdorpen'
Geert Wilders (PVV), Lilian Helder (PVV)
Fred Teeven (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)