Kamervraag 2011Z25791

Het bericht dat het Landelijk Expertisecentrum Diversiteit (LECD) van de politie dreigt uiteen te vallen door ruzies en machtsmisbruik

Ingediend 9 december 2011
Beantwoord 23 december 2011 (na 14 dagen)
Indiener Nine Kooiman
Beantwoord door
Onderwerpen openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z25791.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-1222.html
1. Nieuwsuur, 7 december 2011.
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht dat het Landelijk Expertisecentrum Diversiteit (LECD) van de politie dreigt uiteen te vallen door ruzies en machtsmisbruik?1

  De Politieacademie laat een onafhankelijk onderzoek verrichten naar de situatie waarover het programma Nieuwsuur heeft bericht. Ik zal u informeren over de uitkomsten van dit onderzoek, dat naar verwachting uiterlijk 1 maart 2012 zal zijn afgerond, alsmede over naar aanleiding daarvan eventueel te treffen maatregelen. Het onderzoek staat onder leiding van dhr Marijnen, oud-burgemeester van Bergen op Zoom.

 • Vraag 2
  Klopt het dat het LECD zelf ook niet lukt om voldoende allochtone werknemers aan te nemen, gezien het feit dat er maar één allochtoon in dienst is bij het LECD? Heeft het LECD naar uw mening voldoende kennis en expertise in huis om te doen waarvoor het is opgericht? Zo nee, wat gaat u doen om hiervoor te zorgen?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Wat gaat er momenteel mis bij het LECD dat tien medewerkers zich blijkbaar genoodzaakt voelden hun beklag te doen bij de vertrouwenspersoon over de huidige baas van het LECD? Kunt u uw antwoord toelichten?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  In hoeverre is er sprake van machtsmisbruik en manipulatie bij het LECD?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 5
  Bent u bereid dit nader te onderzoeken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer kan de Kamer dit onderzoek en de uitkomsten daarvan verwachten?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 6
  Hoe gaat u de geconstateerde problemen oplossen en orde op zaken stellen?

  Zie antwoord vraag 1.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z25791
Volledige titel: Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat het Landelijk Expertisecentrum Diversiteit (LECD) van de politie dreigt uiteen te vallen door ruzies en machtsmisbruik (ingezonden 9 december 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-1222
Volledige titel: Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat het Landelijk Expertisecentrum Diversiteit (LECD) van de politie dreigt uiteen te vallen door ruzies en machtsmisbruik (ingezonden 9 december 2011).