Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

34793 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
20 september 2010 - 26 november 2010
Verdubbeling in het aantal legionellagevallen
Karen Gerbrands (PVV), Richard de Mos (PVV)
Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
20 september 2010 - 7 oktober 2010
Vraag van Amerikaanse generaal om meer troepen naar Afghanistan te sturen
Harry van Bommel
20 september 2010 - 19 november 2010
De proef arbeidstoeleiding vanuit detentie
Sharon Gesthuizen (SP)
Fred Teeven (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
20 september 2010 - 5 oktober 2010
Een vermeende inspectie van Nederlandse militairen aan een ziekenhuis in Tarin Kowt
Wassila Hachchi (D66)
20 september 2010 - 29 oktober 2010
Voorkruipzorg in het Groene Hart ziekenhuis in Gouda
Renske Leijten (SP), Henk van Gerven (SP)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
20 september 2010 - 27 september 2010
De scheefgroei in de premies Werkhervatting gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) van de Uitvoeringsorganisatie Wekvoorziening (UWV)
Piet Hein Donner (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
20 september 2010 - 22 oktober 2010
De onafhankelijkheid van de advocaat in loondienst
Jeroen Recourt (PvdA)
Fred Teeven (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
20 september 2010 - 19 november 2010
Een onderzoek naar de relatie tussen abortussen en prenatale screening bij Downsyndroom
Kees van der Staaij (SGP)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
20 september 2010 - 7 oktober 2010
Verschillende uitlatingen over Afghanistan
Alexander Pechtold (D66)
20 september 2010 - 14 oktober 2010
Het laten inslapen van jonge kalveren omdat zij niet geschikt zouden zijn om af te mesten
Marianne Thieme (PvdD)
Gerda Verburg (CDA)
20 september 2010 - 13 oktober 2010
Bezuinigingen in het volwassenenonderwijs
Metin Çelik (PvdA)
Marja van Bijsterveldt (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
20 september 2010 - 12 oktober 2010
Het bericht dat de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) vanwege de fusie veel gegevens kwijt is
Marianne Thieme (PvdD)
Gerda Verburg (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CDA)
20 september 2010 - 21 oktober 2010
De werkzaamheden van Midden-Oosten Kwartetvertegenwoordiger Tony Blair
Arjan El Fassed (GL), Mariko Peters (GL)
20 september 2010 - 4 november 2010
Problematiek rondom de aansluiting van de Meldkamer Noord-Nederland (MkNN) en het Operationeel Centrum Stichtse Brug (OCSB) op C-2000 en dan meer in het bijzonder het Netherlands Armed Forces Integrated Network (NAFIN)
Lutz Jacobi (PvdA), Sander de Rouwe (CDA), Coşkun Çörüz (CDA), Magda Berndsen (D66)
20 september 2010 - 3 november 2010
Een doodsbedreiging op de website Marokko.nl
Sietse Fritsma (PVV), Martin Bosma (PVV)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
20 september 2010 - 14 oktober 2010
Het verkeerd voorlichten van deelnemers door het Pensioenfonds voor Werk en (re)Integratie
Hans Spekman (PvdA), Roos Vermeij (PvdA)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
20 september 2010 - 13 oktober 2010
Folteringen in Senegal
Ewout Irrgang
Maxime Verhagen (minister buitenlandse zaken, minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
20 september 2010 - 2 november 2010
De betrokkenheid van o.a. de Nederlandse bedrijven Advanta en Bejo Zaden bij kinderarbeid in India
Sharon Gesthuizen (SP), Joël Voordewind (CU)
20 september 2010 - 2 november 2010
De intimidatie van gevangenispersoneel door een gevangenisdirecteur
Sharon Gesthuizen (GL), Gerard Schouw (D66)
Fred Teeven (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
20 september 2010 - 13 oktober 2010
Problemen op het volwassenenonderwijs (VAVO) veroorzaakt door bezuinigingen
Manja Smits (SP)
Marja van Bijsterveldt (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)