Kamervraag 2012Z07571

De inperking van internetvrijheid in Iran

Ingediend 11 april 2012
Beantwoord 1 mei 2012 (na 20 dagen)
Indiener Han ten Broeke (VVD)
Beantwoord door Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z07571.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2385.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Iran to shut down internet permanently; «clean» national intranet in pipeline» van «IB Times»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het bericht dat de Iraanse autoriteiten populaire mailprogramma’s, zoals Hotmail en Gmail, willen afsluiten in mei ten behoeve van een Iraanse mailserver «Iran Mail»?
 • Vraag 3
  Is het waar dat gebruikers voor Iran Mail zaken als paspoortnummer en dergelijke moeten afgeven?
 • Vraag 4
  Klopt het bericht dat dit de opmaat vormt voor het afsluiten van internet voor de Iraniërs?
 • Vraag 5
  Ziet u mogelijkheden om, na een eventuele afsluiting van het internet in Iran, alsnog bij te dragen aan internetvrijheid in Iran, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van veilige webruimte voor bloggers?

  Ja. Zoals aangekondigd tijdens de «Freedom Online» conferentie op 8-9 december jl. en uitvoering gevend aan de motie Pechtold van 10 november jl. heeft de Nederlandse regering € 1 miljoen vrijgemaakt voor een fonds om technologie en andere ondersteuning voor noodinternet beschikbaar te maken voor landen als Iran. Deze faciliteit wordt momenteel uitgewerkt. Daarnaast zijn vanuit het Mensenrechtenfonds middelen beschikbaar gesteld om internetvrijheid in Iran te bevorderen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z07571
Volledige titel: De inperking van internetvrijheid in Iran
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2385
Volledige titel: Antwoord vragen Ten Broeke over inperking van internetvrijheid in Iran