Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

36163 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
23 februari 2011 - 21 april 2011
Het tekort aan technici met een lagere middelbare opleiding
Mariëtte Hamer (PvdA), Sharon Dijksma (PvdA)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA), Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)
23 februari 2011 - 22 maart 2011
De BSE-crisis
Karen Gerbrands (PVV)
23 februari 2011 - 1 maart 2011
Het schrappen van de vervoersvoorziening bij Pantar in Amsterdam
Paul Ulenbelt (SP)
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
23 februari 2011 - 29 maart 2011
Inbeslagname servers door Stichting Brein
Joost Taverne (VVD), Ard van der Steur (VVD), Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD)
Fred Teeven (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
23 februari 2011 - 22 maart 2011
Vinex-wijk getto van de toekomst
Louis Bontes (PVV)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
23 februari 2011 - 3 maart 2011
De uitspraken van theoloog en dichter Huub Oosterhuis over de inhoud van de kersttoespraak van H.M. de Koningin
Ineke van Gent (GL)
Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
23 februari 2011 - 1 april 2011
Een Verklaring omtrent gedrag in de zorg
Renske Leijten (SP)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
23 februari 2011 - 30 maart 2011
De acceptatie van homo's in de sportwereld
Pia Dijkstra (D66)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
23 februari 2011 - 9 maart 2011
Ingediende moties over het Europees Arrestatiebevel
Sharon Gesthuizen (GL)
23 februari 2011 - 6 april 2011
De brand in het havengebied Amsterdam
Paulus Jansen (SP)
Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
22 februari 2011 - 10 maart 2011
Een vanuit de AWBZ bekostigde luxe studiereis voor zorgbestuurders
Fleur Agema (PVV)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
22 februari 2011 - 22 maart 2011
Particuliere erfpacht en hypotheekverstrekking
Matthijs Huizing (VVD), Betty de Boer (VVD)
Jan Kees de Jager (minister financiën) (CDA)
22 februari 2011 - 23 maart 2011
Het voornemen van het Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM) om academische zorg af te stoten om financiële redenen
Henk van Gerven (SP)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
22 februari 2011
Vergoedingen in de kinderopvangsector
Eddy van Hijum (CDA)
22 februari 2011 - 10 maart 2011
Het bericht 'Ajaxfan hoeft zich niet te melden'
Richard de Mos (PVV)
22 februari 2011 - 14 april 2011
Het lek van de website van de Postcodeloterij
Martijn van Dam (PvdA), Lea Bouwmeester (PvdA)
22 februari 2011 - 30 maart 2011
Uitzendbureaus die knoeien met buitenlandse arbeidskrachten
Hans Spekman (PvdA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
22 februari 2011
Scholarships
Afke Schaart (VVD), Anne-Wil Lucas-Smeerdijk (VVD), Klaas Dijkhoff (VVD)
22 februari 2011 - 31 maart 2011
De opvangomstandigheden voor asielkinderen
Nine Kooiman (SP), Hans Spekman (PvdA)
22 februari 2011 - 28 april 2011
Het bericht dat er sprake is van corruptie en hoge kosten bij zorgverzekeraar Agis
Karen Gerbrands (PVV)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)