Wetsvoorstel 35984 - 8 december 2021

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 16 december 2021
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Stemmen - aangenomen
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Agenderen - wetgevingsoverleg
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Inbreng - feitelijke vragen
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)