Stemming

Motie van het lid Westerveld over de afspraken rond de bescherming van cultuurgoederen in particulier bezit tegen het licht houden

94,0 %
5,3 %


D66

CDA

PvdA

DENK

Groep Van Haga

SP

BIJ1

GL

PVV

PvdD

SGP

JA21

FVD

BBB

VVD

Omtzigt

CU

Fractie Den Haan

Volt


Nr. 12 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel unieke kunstwerken in handen zijn van particuliere bezitters die kunst vaak verwerven als belegging;

constaterende dat openstelling voor publiek van deze unieke kunstwerken daardoor afhankelijk is van de goede wil van deze particuliere bezitters;

verzoekt de regering om in internationaal verband de afspraken rondom de bescherming van cultuurgoederen in particulier bezit tegen het licht te houden, met als doel kunstwerken die tot het nationale en internationale cultuurgoed moeten worden gerekend, beter te beschermen en de publieke toegankelijkheid te vergroten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld


Motie van het lid Westerveld over de afspraken rond de bescherming van cultuurgoederen in particulier bezit tegen het licht houden

2021-12-16
Dossier: 35984
Indiener(s): Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35984-12.html