Stemming

Motie van het lid Westerveld over de afspraken rond de bescherming van cultuurgoederen in particulier bezit tegen het licht houden

94,0 %
5,3 %


JA21

CDA

Volt

D66

PVV

DENK

Groep Van Haga

GL

SP

SGP

BIJ1

Fractie Den Haan

VVD

PvdA

BBB

PvdD

Omtzigt

CU

FVD


Nr. 12 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel unieke kunstwerken in handen zijn van particuliere bezitters die kunst vaak verwerven als belegging;

constaterende dat openstelling voor publiek van deze unieke kunstwerken daardoor afhankelijk is van de goede wil van deze particuliere bezitters;

verzoekt de regering om in internationaal verband de afspraken rondom de bescherming van cultuurgoederen in particulier bezit tegen het licht te houden, met als doel kunstwerken die tot het nationale en internationale cultuurgoed moeten worden gerekend, beter te beschermen en de publieke toegankelijkheid te vergroten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld


Motie van het lid Westerveld over de afspraken rond de bescherming van cultuurgoederen in particulier bezit tegen het licht houden

2021-12-16
Dossier: 35984
Indiener(s): Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35984-12.html