Stemming

Amendement van het lid Westerveld c.s. ter vervanging van nr. 5 over steun aan de culturele en creatieve sector

27,3 %
72,0 %


BBB

FVD

PVV

Groep Van Haga

CU

Volt

PvdD

JA21

Omtzigt

PvdA

SP

VVD

BIJ1

SGP

CDA

Fractie Den Haan

D66

DENK

GL


Nr. 6 AMENDEMENT VAN HET LID WESTERVELD C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 51

Ontvangen 9 december 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In het opschrift wordt na «kunstwerk» ingevoegd «en steun aan de culturele en creatieve sector».

II

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 14 Cultuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 150.000 (x € 1.000).

Toelichting

De culturele en creatieve sector is zeer hard geraakt door de gevolgen van de coronacrisis. Met name culturele makers en zzp’ers worden onevenredig hard getroffen door de diverse coronamaatregelen waardoor zij grote inkomstenderving hebben.

De indieners zijn met de regering van mening dat kunst van grote waarde is en toegankelijk moet zijn voor iedereen. Zij stellen voor om eenzelfde bedrag van 150 miljoen euro ten goede te laten komen aan het voorbestaan van de culturele en creatieve sector.

Een groot deel van deze 150 miljoen euro gaat naar het creëren van een vangnetregeling voor makers en zzp’ers (artiesten, licht- en geluidstechnici, podiumbouwers etc.), in samenspraak met de sector. De 150 miljoen euro wordt in lijn met de suppletoire begroting generaal op de OCW-begroting bijgeboekt.

Westerveld Ploumen Kwint Teunissen Simons Gündoğan Den Haan Van der Plas


Amendement van het lid Westerveld c.s. ter vervanging van nr. 5 over steun aan de culturele en creatieve sector

2021-12-09
Dossier: 35984
Indiener(s): Peter Kwint (SP), Caroline van der Plas (BBB), Sylvana Simons (BIJ1), Christine Teunissen (PvdD), Lilianne Ploumen (PvdA), Liane den Haan (Fractie Den Haan), Nilüfer Gündoğan (Volt), Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35984-6.html