Kamerstuk 35984-11

Motie van het lid Werner c.s. over het wettelijk verankeren van de doelstellingen en budgetten van het nationaal museaal aankoopfonds

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerk)

Gepubliceerd: 16 december 2021
Indiener(s): Christine Teunissen (PvdD), Habtamu de Hoop (PvdA), Lucille Werner (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35984-11.html
ID: 35984-11

88,0 %
11,3 %

BIJ1

SGP

Groep Van Haga

PVV

FVD

Volt

CU

SP

PvdA

PvdD

CDA

Omtzigt

DENK

Fractie Den Haan

VVD

GL

BBB

JA21

D66


Nr. 11 MOTIE VAN HET LID WERNER C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voor de aankoop van De Vaandeldrager 19 miljoen euro is onttrokken aan het Nationaal Museaal Aankoopfonds;

overwegende dat de Commissie Collectie Nederland in haar tussenadvies adviseert het Nationaal Museaal Aankoopfonds en zijn doelstellingen en daaraan gekoppeld budgetten wettelijk te verankeren;

overwegende dat een actief, betrokken beschermingsbeleid door de overheid een stevig financieel fundament vergt;

verzoekt de regering in de beleidsreactie op het eindadvies van de Commissie Collectie Nederland aan te geven of de doelstellingen en budgetten van het Nationaal Museaal Aankoopfonds wettelijk verankerd kunnen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Werner

Wuite

Teunissen

De Hoop