Stemming

Motie van het lid Werner c.s. over het wettelijk verankeren van de doelstellingen en budgetten van het nationaal museaal aankoopfonds

88,0 %
11,3 %


CU

DENK

BIJ1

Groep Van Haga

VVD

D66

FVD

SP

JA21

PVV

GL

Omtzigt

Volt

PvdA

SGP

BBB

CDA

PvdD

Fractie Den Haan


Nr. 11 MOTIE VAN HET LID WERNER C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voor de aankoop van De Vaandeldrager 19 miljoen euro is onttrokken aan het Nationaal Museaal Aankoopfonds;

overwegende dat de Commissie Collectie Nederland in haar tussenadvies adviseert het Nationaal Museaal Aankoopfonds en zijn doelstellingen en daaraan gekoppeld budgetten wettelijk te verankeren;

overwegende dat een actief, betrokken beschermingsbeleid door de overheid een stevig financieel fundament vergt;

verzoekt de regering in de beleidsreactie op het eindadvies van de Commissie Collectie Nederland aan te geven of de doelstellingen en budgetten van het Nationaal Museaal Aankoopfonds wettelijk verankerd kunnen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Werner

Wuite

Teunissen

De Hoop


Motie van het lid Werner c.s. over het wettelijk verankeren van de doelstellingen en budgetten van het nationaal museaal aankoopfonds

2021-12-16
Dossier: 35984
Indiener(s): Habtamu de Hoop (PvdA), Lucille Werner (CDA), Christine Teunissen (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35984-11.html