Kamerstuk 35984-14

Verzoek openbaar maken van documenten inzake de aankoop van de Vaandeldrager n.a.v. Wob-verzoeken

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerk)

Gepubliceerd: 25 februari 2022
Indiener(s): Gunay Uslu (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35984-14.html
ID: 35984-14

Nr. 14 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 februari 2022

Een dezer dagen zal ik in reactie op twee gelijktijdig binnengekomen Wob-verzoeken informatie openbaar maken die betrekking heeft op de aankoop van De Vaandeldrager van Rembrandt door de Nederlandse Staat.

Deze Wob-verzoeken zijn beperkt in reikwijdte. De informatie die bij deze twee besluiten openbaar wordt gemaakt betreft nota’s aan mijn ambtsvoorganger, interne adviezen inzake de aankoop van het schilderij en (e-mail)correspondentie van of namens het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met het Rijksmuseum, daterend tot en met 15 december 2021.

Tevens zijn er twee latere Wob-verzoeken ingediend naar de aankoop van De Vaandeldrager. Deze Wob-verzoeken zijn breder in reikwijdte. Informatie die in het kader van die verzoeken openbaar zal worden gemaakt in de komende periode, ziet op documenten en correspondentie over De Vaandeldrager in brede zin, daterend van 2016 tot en met 6 januari 2022 (verzoek nr. 3) en van 7 januari 2022 tot en met 26 januari 2022 (verzoek nr. 4).

De informatie die openbaar wordt gemaakt, zal worden gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl. Ik hecht er aan uw Kamer hier nu over te informeren, gezien de rol van uw Kamer bij het goedkeuren van de Incidentele Suppletoire Begroting ten behoeve van de aankoop van het schilderij.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, G. Uslu