Stemming

Motie van het lid Kwint over een eerste recht op koop wanneer de koninklijke familie besluit werken te verkopen

61,3 %
38,0 %


D66

VVD

Omtzigt

PvdD

PvdA

BBB

JA21

Fractie Den Haan

BIJ1

GL

SP

SGP

CU

FVD

DENK

CDA

Volt

Groep Van Haga

PVV


Nr. 9 MOTIE VAN HET LID KWINT

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de koninklijke familie een omvangrijke kunstcollectie heeft, met werken waarvan het goed denkbaar is dat in de toekomst besloten wordt dat we die voor Nederland willen behouden;

constaterende dat het vermogen van de koninklijke familie voor een omvangrijk deel direct dan wel indirect tot stand gekomen is met dank aan de Nederlandse belastingbetaler;

verzoekt de regering om in gesprek te gaan met de koninklijke familie teneinde te komen tot een eerste recht op koop wanneer zij besluiten werken te willen gaan verkopen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint


Motie van het lid Kwint over een eerste recht op koop wanneer de koninklijke familie besluit werken te verkopen

2021-12-16
Dossier: 35984
Indiener(s): Peter Kwint (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35984-9.html