Gepubliceerd: 8 december 2021
Indiener(s): Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35984-3.html
ID: 35984-3

Nr. 3 AMENDEMENT VAN HET LID WESTERVELD

Ontvangen 8 december 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In het opschrift wordt na «kunstwerk» ingevoegd «en steun aan de culturele en creatieve sector».

II

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 14 Cultuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 150.000 (x € 1.000).

Toelichting

De culturele en creatieve sector is zeer hard geraakt door de gevolgen van de coronacrisis. Met name culturele makers en zzp’ers worden onevenredig hard getroffen door de diverse coronamaatregelen waardoor zij grote inkomstenderving hebben.

De indiener is met de regering van mening dat kunst van grote waarde is en toegankelijk moet zijn voor iedereen. Zij stelt voor om eenzelfde bedrag van 150 miljoen euro ten goede te laten komen aan het voorbestaan van de culturele en creatieve sector.

Een groot deel van deze 150 miljoen euro gaat naar het creëren van een vangnetregeling voor makers en zzp’ers, in samenspraak met de sector. De 150 miljoen euro wordt in lijn met de suppletoire begroting generaal op de OCW-begroting bijgeboekt

Westerveld