Wetsvoorstel 35633 - 13 november 2020
Indiener: Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 1 december 2020
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Amendement
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Verslag van een schriftelijk overleg
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Brief regering
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Agenderen - wetgevingsoverleg
Inbreng - schriftelijk overleg (v.s.o.)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)