Wetsvoorstel 35633 - 13 november 2020
Indiener: Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbreng geleverd
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Agenderen - wetgevingsoverleg
Inbreng - schriftelijk overleg (v.s.o.)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)