Wetsvoorstel 35570-X - 15 september 2020

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

De huidige status is onbekend
Brief regering
Brief regering
Verslag van een algemeen overleg
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)