Wetsvoorstel 35570-VII - 15 september 2020

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 9 december 2020
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Stemmen - uitstellen
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Behandelen [geen Parlisproces]
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Amendement
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief Algemene Rekenkamer
Leveren inbreng
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)