Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 5 juli 2022
Status: Aangenomen
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Ter informatie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement
Nota van wijziging
Nota van wijziging
Ter informatie
Brief regering
Ter informatie
Nota van wijziging
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Controversieel - controversieel verklaren (plenair)
Controversieel - controversieel verklaren (commissie)
Brief regering
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd