Gepubliceerd: 28 januari 2021
Indiener(s): Jasper van Dijk
Onderwerpen: arbeidsomstandigheden werk werkgelegenheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35394-17.html
ID: 35394-17

Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Ontvangen 28 januari 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel H, onder 1, wordt voor onderdeel a een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • 0a. In onderdeel m wordt na de aanduiding «m.» voor de tekst ingevoegd «giften van ten hoogste € 1.500 per jaar, en andere».

Toelichting

Dit amendement regelt dat giften tot € 1.500 per jaar worden vrijgesteld van een korting op de uitkering. Gemeenten hebben nu verschillende regelingen; deze lappendeken is onoverzichtelijk en veroorzaakt tevens een doorgeschoten fraudejacht. Het amendement zorgt voor één heldere regeling. Iedereen met een bijstandsuitkering kan zonder gevolgen giften ontvangen tot € 1.500 per jaar.

Jasper van Dijk