Kamerstuk 35394-7

Gevolgen coronavirus die zich na het uitbrengen van het verslag inzake uitvoeren breed offensief (Kamerstuk 35394-6) hebben voorgedaan.

Dossier: Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief)

Gepubliceerd: 12 juni 2020
Indiener(s): Tamara van Ark (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
Onderwerpen: arbeidsomstandigheden werk werkgelegenheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35394-7.html
ID: 35394-7

Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 juni 2020

Hierbij bied ik u de nota naar aanleiding van het verslag aan bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief, kamerstuk 35 394).

Ik wil hierbij van de gelegenheid gebruik maken om kort stil te staan bij de gevolgen van het Coronavirus die zich na het uitbrengen van de inbreng van de Kamer hebben gemanifesteerd.

Het Coronavirus heeft de wereld en Nederland in zijn greep. Onze eerste prioriteit ligt uiteraard bij de gezondheid van de bevolking, en de gezondheidszorg. De impact van het virus is enorm – en heeft daarnaast ook ingrijpende gevolgen voor de economie. De regering hoopt en verwacht dat met behulp van de noodpakketten de schade ook voor mensen met een arbeidsbeperking tijdens de huidige crisis beperkt kan blijven en dat na beteugeling van het Coronavirus weer stappen voorwaarts gezet kunnen worden richting een meer inclusieve arbeidsmarkt. De regering acht het daarom des te meer van belang dat dit wetsvoorstel doorgang vindt. Omdat het wetsvoorstel het werkgevers eenvoudiger maakt om mensen met een beperking in dienst te nemen en te houden en er meer mogelijkheden ontstaan voor ondersteuning op maat. In dat licht gaat de regering in de nota naar aanleiding van het verslag in op de vragen van de Kamer.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark