Kamerstuk 35394-25

Amendement van de leden Maatoug en Kathmann ter vervanging van nr. 18 over dat giften tot € 1.200 niet gemeld hoeven te worden en worden vrijgesteld

Dossier: Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief)


46,7 %
53,3 %

Volt

PvdA

PvdD

SP

VVD

Omtzigt

Groep Van Haga

CU

FVD

Fractie Den Haan

GL

BIJ1

D66

SGP

BBB

CDA

PVV

JA21

DENK


Nr. 25 AMENDEMENT VAN DE LEDEN MAATOUG EN KATHMANN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 181

Ontvangen 22 juni 2022

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Na artikel I, onderdeel G, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

G0a

In artikel 17 wordt onder vernummering van het tweede tot en met vierde lid tot derde tot en met vijfde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 2. In afwijking van het eerste lid, eerste zin, doet de belanghebbende aan het college geen mededeling van giften van ten hoogste € 1.200 per jaar als bedoeld in artikel 31, tweede lid, onderdeel m, eerste zinsdeel.

II

In artikel I, onderdeel H, onder 1, wordt voor onderdeel a een onderdeel ingevoegd, luidende:

0a. In onderdeel m wordt na de aanduiding «m.» voor de tekst ingevoegd «giften van ten hoogste € 1.200 per jaar, andere».

Toelichting

Een bijstandsuitkering is absoluut geen vetpot. Het is daarom begrijpelijk dat mensen met een bijstandsuitkering af en toe ondersteund worden door vrienden of familieleden. Met een tas boodschappen, een pak luiers of simpelweg wat geld. De indieners zijn van mening dat dergelijke sympathieke gebaren geen invloed moeten hebben op de uitkering. Dit amendement regelt dat giften tot € 1.200 niet gemeld hoeven te worden. Op dit moment is dit in een aantal gemeenten (bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam) al staande praktijk. Met dit amendement wordt geregeld dat in geen enkele gemeente bijstandsgerechtigden bang hoeven te zijn voor sancties, als zij een keertje door iemand worden geholpen.

Maatoug Kathmann