Kamerstuk 35394-18

Amendement van de leden Renkema en Gijs van Dijk ter vervanging van nr. 14 over dat giften tot € 1.200 niet gemeld hoeven te worden

Dossier: Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief)

Gepubliceerd: 4 februari 2021
Indiener(s): Wim-Jan Renkema (GL), Gijs van Dijk (PvdA)
Onderwerpen: arbeidsomstandigheden werk werkgelegenheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35394-18.html
ID: 35394-18

Nr. 18 AMENDEMENT VAN DE LEDEN RENKEMA EN GIJS VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 141

Ontvangen 4 februari 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Na artikel I, onderdeel G, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

G0a

In artikel 17 wordt onder vernummering van het tweede tot en met vierde lid tot derde tot en met vijfde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 2. In afwijking van het eerste lid, eerste zin, doet de belanghebbende aan het college geen mededeling van giften van ten hoogste € 1.200 per jaar als bedoeld in artikel 31, tweede lid, onderdeel m, eerste zinsdeel.

II

In artikel I, onderdeel H, onder 1, wordt voor onderdeel a een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • 0a. In onderdeel m wordt na de aanduiding «m.» voor de tekst ingevoegd «giften van ten hoogste € 1.200 per jaar, en andere».

Toelichting

Een bijstandsuitkering is absoluut geen vetpot. Het is daarom begrijpelijk dat mensen met een bijstandsuitkering af en toe ondersteund worden door vrienden of familieleden. Met een tas boodschappen, een pak luiers of simpelweg wat geld. De indieners zijn van mening dat dergelijke sympathieke gebaren geen invloed moeten hebben op de uitkering. Dit amendement regelt dat giften tot € 1.200 niet gemeld hoeven te worden. Op dit moment is dit in een aantal gemeenten (bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam) al staande praktijk. Met dit amendement wordt geregeld dat in geen enkele gemeente bijstandsgerechtigden bang hoeven te zijn voor sancties, als zij een keertje door iemand worden geholpen.

Renkema Gijs van Dijk