Wetsvoorstel 34785 - 19 september 2017

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 23 november 2017
Status: Reeds betrokken bij de behandeling van het pakket Belastingplan 2018
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Verslag
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Besluitenlijst 2017A0220410
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 23 november 2017. Overzicht amendementen en moties pakket Belastingplan 2018 en wetsvoorstel tot uitfasering van de regeling Hillen - 34785-72

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Desgewenst betrokken bij de behandeling van het pakket Belastingplan 2018.

7 december 2017

Brief Algemene Rekenkamer
Motie
Amendement
Nota van wijziging
Nota van wijziging
Verslag van een wetgevingsoverleg
Brief regering
Amendement
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Besluitenlijst 2017A0353214
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 2 november 2017. Antwoorden op vragen, gesteld tijdens het Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2018 op 30 oktober 2017 - 34785-15

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

13 november 2017

Verslag van een wetgevingsoverleg
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Brief regering
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)