Wetsvoorstel 34785 - 19 september 2017

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 23 november 2017
Status: Aangenomen
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Verslag
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief Algemene Rekenkamer
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Amendement
Stemmen - aangenomen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Amendement
Amendement
Amendement
Nota van wijziging
Behandeling wordt voortgezet
Amendement
Nota van wijziging
Amendement
Brief regering
Amendement
Amendement
Amendement
Agenderen - plenair debat
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Aanmelden voor plenaire behandeling
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Behandelen [geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)