Wetsvoorstel 34785 - 19 september 2017

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 23 november 2017
Besluit: Reeds betrokken bij de behandeling van het pakket Belastingplan 2018
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief Algemene Rekenkamer
Brief regering
Brief regering
Motie
Amendement
Nota van wijziging
Nota van wijziging
Verslag van een wetgevingsoverleg
Brief regering
Amendement
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag van een wetgevingsoverleg
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)