Wetsvoorstel 34775-VII - 19 september 2017

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 21 december 2017
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Motie
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Stemmen - aangenomen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Nota van wijziging
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief Algemene Rekenkamer
Verslag
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering