Stemming

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018

98,7 %
1,3 %


D66

DENK

50PLUS

SP

VVD

SGP

GL

FVD

CDA

CU

PVV

PvdD

PvdA