Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 29 oktober 2019
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Amendement
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Aanmelden voor plenaire behandeling
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Behandelen [geen Parlisproces]
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Agenderen - technische briefing
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Agenderen – hoorzitting/rondetafelgesprek
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Controversieel - controversieel verklaren (plenair)
Controversieel - controversieel verklaren (commissie)
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Memorie van toelichting
Voorstel van wet