Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 29 oktober 2019
Status: Aangenomen
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Memorie van toelichting
Voorstel van wet