Stemming

Motie van de leden Groothuizen en Den Boer over onderzoek naar alle gevallen waarbij mensen te maken krijgen met politiegeweld

63,3 %
36,7 %


FvD

PvdA

GL

Van Haga

SP

DENK

PVV

PvdD

SGP

CDA

VVD

50PLUS

vKA

CU

D66


Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN GROOTHUIZEN EN DEN BOER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er op landelijk niveau geen systematische registratie en evaluatie plaatsvindt van de toepassing van politiegeweld;

verzoekt de regering, om naast eventuele strafrechtelijke onderzoeken periodiek casusoverstijgend onderzoek te (laten) doen naar alle gevallen waarbij mensen te maken krijgen met politiegeweld, om hieruit lering te trekken en onnodige geweldsincidenten in de toekomst te voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Groothuizen

Den Boer


Motie van de leden Groothuizen en Den Boer over onderzoek naar alle gevallen waarbij mensen te maken krijgen met politiegeweld

2019-10-14
Dossier: 34641
Indiener(s): Maarten Groothuizen (D66), Monica den Boer (D66)
Onderwerpen: openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34641-17.html