60,0 %
40,0 %

DENK

VVD

CU

PvdD

Van Haga

GL

FvD

D66

vKA

SGP

SP

CDA

50PLUS

PvdA

PVV


Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DAM EN GROOTHUIZEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de onafhankelijkheid van de commissie geweldsaanwending wordt bevorderd door het lidmaatschap van een extern lid;

overwegende dat het benadrukken van het externe karakter bij zal dragen aan de legitimiteit van het oordeel van de commissie als geheel, zeker richting betrokken burgers;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat het externe lid in de commissie geweldsaanwending niet langer benoemd wordt door de politie zelf, maar door de Minister,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dam

Groothuizen