63,3 %
36,7 %

VVD

SGP

CDA

GL

FVD

PVV

SP

CU

50PLUS

PvdA

D66

vKA

Van Haga

PvdD

DENK


Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN GROOTHUIZEN EN DEN BOER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er op landelijk niveau geen systematische registratie en evaluatie plaatsvindt van de toepassing van politiegeweld;

verzoekt de regering, om naast eventuele strafrechtelijke onderzoeken periodiek casusoverstijgend onderzoek te (laten) doen naar alle gevallen waarbij mensen te maken krijgen met politiegeweld, om hieruit lering te trekken en onnodige geweldsincidenten in de toekomst te voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Groothuizen

Den Boer