Stemming

Motie van de leden Van Dam en Groothuizen over een hoorrecht van betrokken burgers

61,3 %
38,7 %


PvdD

SGP

Van Haga

DENK

D66

SP

PvdA

50PLUS

FvD

VVD

GL

CDA

CU

PVV

vKA


Nr. 18 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DAM EN GROOTHUIZEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de huidige regelgeving de commissie geweldsaanwending geen ruimte laat om in het kader van de beoordeling van geweldstoepassing de burger, als subject van het toegepaste geweld, dan wel nabestaanden te horen;

overwegende dat het horen van burgers past bij een modern, transparant politiekorps, maar ook dat het horen van burgers ertoe kan bijdragen dat zij niet hun toevlucht hoeven te zoeken tot een strafrechtelijke procedure zoals bijvoorbeeld artikel 12-strafvordering;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe in de procedure rond het beoordelen van geweldstoepassing een hoorrecht van betrokken burgers (subject van geweld, dan wel hun nabestaanden) vastgelegd kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dam

Groothuizen


Motie van de leden Van Dam en Groothuizen over een hoorrecht van betrokken burgers

2019-10-14
Dossier: 34641
Indiener(s): Maarten Groothuizen (D66), Chris van Dam (CDA)
Onderwerpen: openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34641-18.html