Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 11 oktober 2016
Status: Aangenomen
Besluitenlijst 2015A051629
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 10 oktober 2016. Reactie op het amendement van het lid Beertema over het opnemen van schoolleiders in het register - 34458-26

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: (Desgewenst) betrokken bij de stemmingen over het wetsvoorstel lerarenregister (d.d. 11/10 jl.)

4 november 2016

Besluitenlijst 2015A0516112
Nota van wijziging - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 september 2016. Nota van wijziging - 34458-7

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.9

7 oktober 2016

Besluitenlijst 2015A0516112
Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 september 2016. Hoofdlijnen routekaart invoering lerarenregister - 34458-8

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel lerarenregister (Kamerstuk 34 458).

7 oktober 2016

Motie
Amendement
Brief regering
Besluitenlijst 2015A0515711
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 30 juni 2016. Nota naar aanleiding van het verslag - 34458-6

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

8 juli 2016

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)