28,7 %
71,3 %

CU

CDA

GrBvK

PVV

50PLUS

GL

PvdA

VVD

SGP

Klein

SP

PvdD

D66

GrKÖ

Houwers

Van Vliet


Nr. 20 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK C.S.

Voorgesteld 5 oktober 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voor een succesvolle invoering van het lerarenregister draagvlak onder leraren essentieel is;

overwegende dat alleen bij voldoende draagvlak daadwerkelijk kan worden gesteld dat dit register «van, voor en door» leraren is;

verzoekt de regering om, op korte termijn een draagvlakmeting uit te voeren onder leraren en de uitkomsten van deze meting te betrekken bij vervolgstappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Van Meenen

Bisschop