Stemming

Gewijzigde motie van de leden Grashoff en Ypma over een plan van aanpak om het lerarentekort in alle onderwijssectoren op te lossen (t.v.v. 34458, nr. 13)

100,0 %
0,0 %


PVV

Houwers

CU

CDA

VVD

D66

50PLUS

SGP

Klein

GrBvK

PvdA

GrKÖ

GL

PvdD

SP

Van Vliet


Nr. 23 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN GRASHOFF EN YPMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 13

Voorgesteld 5 oktober 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat sectororganisaties en onderzoeken waarschuwen voor een aankomend grootlerarentekort en dat veel scholen hier nu al hinder van ondervinden;

overwegende dat de instroom van pabo-studenten bijna is gehalveerd, waarmee het vraagstuk van het docententekort ernstig wordt verzwaard;

van mening dat het terugdringen van het lerarentekort essentieel is voor het laten slagen van het lerarenregister, dat mede het doel heeft om onbevoegdheid van leraren terug te dringen;

verzoekt de regering, met een ambitieus plan van aanpak te komen om het lerarentekort in alle onderwijssectoren op te lossen, waarbij expliciet aandacht wordt besteed aan de beloning en carrièreperspectief, opleidingsstructuur, kwalitatief aanbod van bijscholing en beperking van de werkdruk van leraren;

verzoekt de regering voorts, om dit plan van aanpak lerarentekort voor 15 februari naar de Kamer te zenden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff

Ypma


Gewijzigde motie van de leden Grashoff en Ypma over een plan van aanpak om het lerarentekort in alle onderwijssectoren op te lossen (t.v.v. 34458, nr. 13)

2016-10-05
Dossier: 34458
Indiener(s): Rik Grashoff (GL), Loes Ypma (PvdA)
Onderwerpen: onderwijs en wetenschap organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34458-23.html