Gepubliceerd: 11 oktober 2016
Indiener(s): Eppo Bruins (CU)
Onderwerpen: onderwijs en wetenschap organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34458-27.html
ID: 34458-27
Origineel: 34458-14

54,7 %
45,3 %

PvdA

GrBvK

D66

Houwers

VVD

SGP

PVV

Van Vliet

SP

CDA

GrKÖ

PvdD

GL

50PLUS

CU

Klein


Nr. 27 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BRUINS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 14

Voorgesteld 11 oktober 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de waarborgen in het wetsvoorstel om de persoonlijke levenssfeer van de leraar te beschermen nog uitgewerkt moeten worden, bijvoorbeeld op welke gronden leraren bepaalde gegevens kunnen laten afschermen;

overwegende dat het lerarenregister een openbaar, doorzoekbaar register zal zijn;

van mening dat de bescherming van persoonsgegevens van leraren goed geborgd moet zijn;

constaterende dat de Onderwijscoöperatie wordt aangemerkt als vertegenwoordiger van de beroepsgroep leraren;

verzoekt de regering, bij invoering van het verplichte lerarenregister aan de vertegenwoordiger van de beroepsgroep als kader mee te geven dat de privacy van leraren wordt gewaarborgd, door hierbij aan te sluiten bij de wijze van inrichting van het BIG-register en de doorzoekbare gegevens zodanig te beperken dat de naam van de leraar niet herleidbaar is naar de werkplek,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins