Stemming

Motie van het lid Straus c.s. over de Onderwijscoöperatie als een breed gedragen beroepsorganisatie

96,7 %
3,3 %


SGP

50PLUS

GrKÖ

CDA

Houwers

GrBvK

CU

Klein

Van Vliet

VVD

PvdD

SP

D66

GL

PVV

PvdA


Nr. 16 MOTIE VAN HET LID STRAUS C.S.

Voorgesteld 5 oktober 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Onderwijscoöperatie het vertegenwoordigend orgaan is van de lerarenberoepsgroep die het lerarenregister beheert en organiseert;

overwegende dat het lerarenregister van, voor en door de leraren is;

overwegende dat de Onderwijscoöperatie nu bestaat uit vijf lidorganisaties en individuele leraren die via de lerarenadviesraad inspraak hebben op het beleid van de Onderwijscoöperatie;

van mening dat de Onderwijscoöperatie zich in de toekomst zou moeten ontwikkelen naar een breedgedragen beroepsorganisatie van de leraren die goede contacten onderhoudt met werknemers- en werkgeversorganisaties;

verzoekt de regering, de Onderwijscoöperatie te stimuleren om de vereniging op termijn zo in te richten dat individuele leraren lid kunnen worden van de vereniging, het bestuur door hen gekozen wordt en zij zo direct inspraak krijgen op het beleid van de Onderwijscoöperatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Straus

Van Meenen

Ypma.


Motie van het lid Straus c.s. over de Onderwijscoöperatie als een breed gedragen beroepsorganisatie

2016-10-05
Dossier: 34458
Indiener(s): Loes Ypma (PvdA), Paul van Meenen (D66), Karin Straus (VVD)
Onderwerpen: onderwijs en wetenschap organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34458-16.html