Stemming

Motie van het lid Bruins over geen hindernissen voor het werven van zij-instromers, praktijk- en ervaringsdeskundigen en vakmensen

100,0 %
0,0 %


PvdD

GL

Houwers

PVV

CDA

CU

50PLUS

Van Vliet

PvdA

VVD

GrBvK

SP

D66

SGP

GrKÖ

Klein


Nr. 15 MOTIE VAN HET LID BRUINS

Voorgesteld 5 oktober 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het voortgezet onderwijs het lerarentekort bij tekortvakken als scheikunde en natuurkunde de komende jaren groeit;

overwegende dat zij-instroom van mensen met praktijkervaring in het beroepenveld zeer waardevol is voor het (voorbereidend) beroepsonderwijs;

van mening dat de eis van een erkend pedagogisch didactisch getuigschrift (PDG) of de eis om binnen vier jaar de lerarenopleiding af te ronden goede waarborgen kunnen bieden om zij-instromers direct in het lerarenregister op te nemen;

constaterende dat de Onderwijscoöperatie wordt aangemerkt als vertegenwoordiger van de beroepsgroep leraren;

verzoekt de regering, de vertegenwoordiger van de beroepsgroep als kader mee te geven dat de regelgeving rondom het lerarenregister zo wordt ingericht dat geen hindernissen ontstaan voor het werven van zij-instromers, praktijk- en ervaringsdeskundigen en vakmensen, met name in het mbo,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins


Motie van het lid Bruins over geen hindernissen voor het werven van zij-instromers, praktijk- en ervaringsdeskundigen en vakmensen

2016-10-05
Dossier: 34458
Indiener(s): Eppo Bruins (CU)
Onderwerpen: onderwijs en wetenschap organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34458-15.html