Wetsvoorstel 33750-VIII - 17 september 2013

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 5 december 2013
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Verslag van een wetgevingsoverleg
Brief regering
Verslag van een wetgevingsoverleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Behandelen [en afdoen]
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Behandelen [en afdoen]
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Behandelen [en afdoen]
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Brief Algemene Rekenkamer
Brief regering
Brief regering
Leveren inbreng
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Ter bespreking (procedurevergadering)
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
Brief regering
Brief regering