Wetsvoorstel 33691 - 3 juli 2013

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 10 juni 2014
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Aanmelden voor plenaire behandeling
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport