Kamerstuk 33691-17

Motie van het lid Fokke c.s. over een voorstel om zelden tot nooit aanwezige lokale en provinciale volksvertegenwoordigers te korten op hun vergoeding

Dossier: Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen)


92,0 %
8,0 %

PVV

PvdD

GrBvK

50PLUS/Klein

VVD

D66

PvdA

50PLUS/Baay-Timmerman

GL

CDA

SGP

SP

Van Vliet

CU


Nr. 17 MOTIE VAN HET LID FOKKE C.S.

Voorgesteld 4 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er lokale en provinciale volksvertegenwoordigers zijn die (zonder dringende reden) zelden tot nooit vergaderingen bijwonen (de zogenaamde spookraadsleden en spook-Statenleden);

overwegende dat de mogelijkheden om lokale en provinciale volksvertegenwoordigers te korten op hun vergoeding niet aanwezig zijn;

verzoekt de regering, een juridisch houdbaar voorstel te onderzoeken om de zelden tot nooit aanwezige lokale en provinciale volksvertegenwoordigers (die hiervoor geen dringende reden hebben) op hun vergoeding te korten, en de Kamer hierover voor Prinsjesdag te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Fokke

Van Raak

Schouw

Litjens

Van Toorenburg