Stemming

Amendement van het lid Schouw c.s. over het in autonomie beslissen door de gemeenteraad en PS over samenwerking met wethouders onderscheidenlijk gedeputeerden.

92,0 %
8,0 %


D66

SGP

VVD

PvdA

PVV

PvdD

Van Vliet

SP

CU

GrBvK

50PLUS/Baay-Timmerman

CDA

GL

50PLUS/Klein


Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUW C.S.

Ontvangen 4 juni 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel F vervalt het tweede punt.

II

In artikel I, onderdeel G, wordt in artikel 61a, vierde lid, de laatste volzin vervangen door: De raad kan bepalen dat één of meer wethouders als adviseur aan de vertrouwenscommissie worden toegevoegd.

III

In artikel II, onderdeel E vervalt het tweede punt.

IV

In artikel II, onderdeel F, wordt in artikel 61a, vierde lid, de laatste volzin vervangen door: Provinciale staten kunnen bepalen dat één of meer gedeputeerden als adviseur aan de vertrouwenscommissie worden toegevoegd.

Toelichting

Uiteraard is het voor de wethouders en gedeputeerden van belang te weten wie de burgemeester of commissaris van de Koning wordt, maar principieel is de in het wetsvoorstel gekozen oplossing onjuist. De gemeenteraad en provinciale staten moeten in autonomie kunnen beslissen hoe ze de samenwerking met de wethouders en gedeputeerden willen regelen: of zij geen, een of meer wethouders of gedeputeerden in de commissie willen, moeten zij in vrijheid kunnen beslissen.

Schouw Litjens Fokke Van Raak


Amendement van het lid Schouw c.s. over het in autonomie beslissen door de gemeenteraad en PS over samenwerking met wethouders onderscheidenlijk gedeputeerden.

2014-06-04
Dossier: 33691
Indiener(s): Ronald van Raak (SP), Manon Fokke (PvdA), Pieter Litjens (VVD), Gerard Schouw (D66)
Onderwerpen: bestuur organisatie en beleid recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33691-14.html