Stemming

Motie van het lid Fokke c.s. over een voorstel om zelden tot nooit aanwezige lokale en provinciale volksvertegenwoordigers te korten op hun vergoeding

92,0 %
8,0 %


PvdA

50PLUS/Baay-Timmerman

VVD

Van Vliet

GrBvK

CDA

PvdD

PVV

50PLUS/Klein

GL

SP

SGP

CU

D66


Nr. 17 MOTIE VAN HET LID FOKKE C.S.

Voorgesteld 4 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er lokale en provinciale volksvertegenwoordigers zijn die (zonder dringende reden) zelden tot nooit vergaderingen bijwonen (de zogenaamde spookraadsleden en spook-Statenleden);

overwegende dat de mogelijkheden om lokale en provinciale volksvertegenwoordigers te korten op hun vergoeding niet aanwezig zijn;

verzoekt de regering, een juridisch houdbaar voorstel te onderzoeken om de zelden tot nooit aanwezige lokale en provinciale volksvertegenwoordigers (die hiervoor geen dringende reden hebben) op hun vergoeding te korten, en de Kamer hierover voor Prinsjesdag te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Fokke

Van Raak

Schouw

Litjens

Van Toorenburg


Motie van het lid Fokke c.s. over een voorstel om zelden tot nooit aanwezige lokale en provinciale volksvertegenwoordigers te korten op hun vergoeding

2014-06-04
Dossier: 33691
Indiener(s): Pieter Litjens (VVD), Manon Fokke (PvdA), Ronald van Raak (SP), Madeleine van Toorenburg (CDA), Gerard Schouw (D66)
Onderwerpen: bestuur organisatie en beleid recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33691-17.html