Kamerstuk 33691-14

Amendement van het lid Schouw c.s. over het in autonomie beslissen door de gemeenteraad en PS over samenwerking met wethouders onderscheidenlijk gedeputeerden.

Dossier: Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen)


92,0 %
8,0 %

GrBvK

D66

PVV

SP

CDA

Van Vliet

50PLUS/Baay-Timmerman

GL

PvdA

SGP

VVD

CU

50PLUS/Klein

PvdD


Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUW C.S.

Ontvangen 4 juni 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel F vervalt het tweede punt.

II

In artikel I, onderdeel G, wordt in artikel 61a, vierde lid, de laatste volzin vervangen door: De raad kan bepalen dat één of meer wethouders als adviseur aan de vertrouwenscommissie worden toegevoegd.

III

In artikel II, onderdeel E vervalt het tweede punt.

IV

In artikel II, onderdeel F, wordt in artikel 61a, vierde lid, de laatste volzin vervangen door: Provinciale staten kunnen bepalen dat één of meer gedeputeerden als adviseur aan de vertrouwenscommissie worden toegevoegd.

Toelichting

Uiteraard is het voor de wethouders en gedeputeerden van belang te weten wie de burgemeester of commissaris van de Koning wordt, maar principieel is de in het wetsvoorstel gekozen oplossing onjuist. De gemeenteraad en provinciale staten moeten in autonomie kunnen beslissen hoe ze de samenwerking met de wethouders en gedeputeerden willen regelen: of zij geen, een of meer wethouders of gedeputeerden in de commissie willen, moeten zij in vrijheid kunnen beslissen.

Schouw Litjens Fokke Van Raak