Kamerstuk 33691-11

Amendement van het lid Van Raak over het laten voortbestaan van het vereiste dat een raadslid voorzitter is van een raadscommissie

Dossier: Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen)

Gepubliceerd: 3 juni 2014
Indiener(s): Ronald van Raak (SP)
Onderwerpen: bestuur organisatie en beleid recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33691-11.html
ID: 33691-11
Wijzigingen: 33691-12

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAK

Ontvangen 3 juni 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In Artikel I vervalt onderdeel O, onder verlettering van de onderdelen P tot en met U tot O tot en met T.

Toelichting

De regering wil het mogelijk maken dat raadscommissies met een externe voorzitter kunnen werken. De indiener van dit amendement maakt deze wijziging ongedaan. Indiener is van mening dat gemeenteraden zeer wel in staat moeten worden geacht om een onafhankelijk voorzitter te leveren uit hun midden. Bovendien is mogelijk om in die gevallen waarin dit niet mogelijk blijkt de burgemeester te laten fungeren als voorzitter. Wanneer het wel mogelijk wordt gemaakt dat gemeenteraden met externe voorzitters gaan werken zet dit de deur open voor betaalde voorzitters die in verschillende gemeenten tegen vergoeding commissies voorzitten zonder dat zij binding hebben met de betreffende gemeente. Dat is wat de indiener betreft een onwenselijke situatie die voorkomen moet worden. Omdat van belang is dat voorzitters van raadscommissies binding hebben met de gemeente waar zij een commissie voorzitter is het logisch dat raadsleden deze rol vervullen. Daarnaast voorkomt dit het maken van onnodige kosten omdat raadsleden uit hoofde van hun functie al een vergoeding krijgen.

Van Raak