Kamerstuk 33691-15

Amendement van het lid Schouw c.s. over de betrokkenheid van burgemeester, CvdK of gezaghebber bij de formatie van decentrale vertegenwoordigingen.

Dossier: Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen)


83,3 %
16,7 %

CU

PvdA

CDA

D66

50PLUS/Baay-Timmerman

GL

VVD

SP

GrBvK

PVV

SGP

PvdD

Van Vliet

50PLUS/Klein


Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUW

Ontvangen 4 juni 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In Artikel I, onderdeel C, komt het tweede punt te vervallen.

II

In Artikel II, onderdeel B, komt het tweede punt te vervallen.

III

In Artikel III, onderdeel C, komt het tweede punt te vervallen.

Toelichting

Uiteraard staat het de formeerders vrij om de burgemeester, de commissaris van de Koning of de gezaghebber tussentijds om advies te vragen of hem te informeren, net zoals het de burgemeester, de commissaris van de Koning of de gezaghebber vrij staat inlichtingen over het proces te vragen. Maar dat betreft een kwestie van lokale autonomie die niet bij wet doorkruist moet worden. Het proces is immers van de raadsfracties, zij gaan dus ook over de informatievoorziening.

Schouw Litjens Fokke Van Raak