Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 20 december 2012
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief Algemene Rekenkamer
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Nota van wijziging
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandeling wordt voortgezet
Behandeling wordt voortgezet
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Amendement
Brief regering
Brief Algemene Rekenkamer
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)