Kamerstuk 33400-VII-58

Stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de motie van de leden Verhoeven en Van Bochove over het afschaffen van de verplichte inschrijving van Verenigingen van Eigenaren (VvE's) bij de Kamer van Koophandel (Kamerstuk 33000 VII-74)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013

Gepubliceerd: 13 februari 2013
Indiener(s): Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33400-VII-58.html
ID: 33400-VII-58

Nr. 58 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 februari 2013

In reactie op uw brief waarin u verzoekt de commissie voor Wonen en Rijksdienst te informeren over de stand van zaken van de uitvoering van de motie Verhoeven/Van Bochove over het afschaffen van de verplichte inschrijving van Verenigingen van Eigenaren (VvE's) bij de Kamer van Koophandel (Kamerstuk 33 000 VII, nr. 74), kan ik u het volgende mededelen.

De betreffende motie van de leden Verhoeven/Van Bochove verzoekt de regering te onderzoeken welke stappen gezet kunnen worden om de verplichte inschrijving voor VvE’s bij de Kamer van Koophandel te beëindigen. Door de toenmalige minister van EL&I is bij de indiening van de motie aangegeven dat deze zal worden betrokken bij de evaluatie van de Handelsregisterwet.

De minster van EZ streeft ernaar de Tweede Kamer binnenkort te informeren over zijn beleidsconclusies met betrekking tot de Handelsregisterwet. Hierbij zal ook worden ingegaan op het al dan niet afschaffen van de inschrijvingsplicht voor VvE’s. Los hiervan maak ik u erop attent dat er sinds 1 januari 2013 geen kosten meer verbonden zijn aan deze inschrijving.

De minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok