Stemming

Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013

100,0 %
0,0 %


PVV

D66

GL

VVD

SGP

50PLUS

PvdD

SP

CU

PvdA

CDA