Stemming

Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013

100,0 %
0,0 %


GL

D66

VVD

SGP

SP

CU

PvdD

PvdA

CDA

PVV

50PLUS