Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 4 februari 2014
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Aanmelden voor plenaire behandeling
Stemmen - aangenomen
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Motie
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Amendement
Amendement
Stemmen - uitstellen
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Brief lid / fractie
Verslag
Brief regering
Motie
Motie
Brief regering
Voorlichting Afdeling advisering Raad van State
Brief regering
Brief regering
Brief lid / fractie
Brief regering
Controversieel - niet controversieel verklaren (commissie)
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Amendement
Amendement
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Brief regering
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Behandelen [en afdoen]
Betrokken - bij hoorzitting/rondetafelgesprek (achteraf agenderen)
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)